Facebook
KLF66 nyheder KLF66 - forsiden

2018 - et nyt og aktivt år forude

Vi har lagt 2017 bag os, - et år der har været præget af mange medlemsaktiviteter, og også et år hvor vi har fået starter mange af vore vedligeholdelsesarbejder. Der er bl.a. kommet nyt varmeanlæg i Æ Warmstow, kommet ny port i Æ Østre Export og udskiftning af tagrender er startet. Endelig kan nævnes at Æ stågmast er tjekket - en ikke hel enkel proces at få en "Manitou" op til masten!

Fiskeriet i 2017 har været ganske fornuftig, uden at være prangende. Fiskeriet efter krabber og hummer kan nok betegnes som tilfredsstillende, mens især efterårets fiskeri efter torsk og rødspætter var noget varierende. Endelig havde nogle nok også regnet med at slutte året med flere sild end tilfældet blev. Her var det især vejret der drillede - Men sådan er vilkårene jo som lystfisker!

Der skal her lyde en stor tak til alle der har bidraget til foreningens virke i 2017 - manne tak!


Det er nu tid til at kikke fremad mod 2018, hvor der igen er fastlagt mange aktiviteter såvel for medlemmer som besøgende. Mange af aktiviteterne er kendt fra tidligere. Der er samtidig blevet plans til enkelte nye - herunder to fiskeauktioner  i henholdsvis juli og august i samarbejde med Æ Redningshus, hvilket bl.a. skal ses i sammenhæng med at der ikke er planlagt nogen Hawfest i 2018.

Arrangementslisten i sin helhed ser således ud:

KLF-Arrangementer i 2018.

 • Kogt torsk fredag den 26. januar kl. 19.00. Flot fremmøde - 27 medlemmer og de blev alle godt mætte.
 • Redskabskursus mandag den 5. – fredag den 9. februar, klokken 8.00 – 12.00. Et godt og kursus og godt social samvær for 24 medlemmer.
 • Hjertestarter- opfølgning lørdag den 24. februar, klokken 08.00 – 11.00. Det blev igen et  godt og lærerigt opfølgning.


   • Tjek af redningsveste lørdag den 03. marts, klokken 08.00 – 11.00. AFLYST
   • 1. arbejdsdag (fjerne sten, udeopryd.  mv.) lørdag den 24. marts, klokken 8.00. Flot fremmøde, og der blev gået til den.
   • (Både ud af Wester Export og Æ Kass’Hus senest tirsdag den 01. maj) Alle både er ude........
   • 2. arbejdsdag (indeopryd., smårep. mv.) lørdag den 28. april, klokken 8.00. Igen et flot fremmøde, og der blev igen gået til den.
   • Fisketur lørdag den 26. maj 2018, klokken 6.00 – alternativt lørdag den 02. juni. Det blev en fantastisk fisketur, vejret var med os og god fangst.
   • Lørdag den 23. juni - Sankt Hans aften i samarbejde med Æ’ Redningshus. (se også redningshuset hjemmeside)En god aften med masser af gæster, trods blæsevejr og ingen bål. Det blev dog bålvejr fredag den 29. juni.
   • Fisketur lørdag den 14. juli, klokken 6.00 – alternativt lørdag den 21. juli. Møde/kaffetid kl. 5.30. FISKETUREN ER AFLYST!!!!
   • 1. Fiskeauktion søndag den 15. juli i samarbejde med Æ’ Redningshus. (se også redningshuset hjemmeside).
   • 2. Fiskeauktion søndag den 5. august i samarbejde med Æ’ Redningshus.(se  også redningshusets hjemmeside
   • Skippermøde fredag den 12. oktober, klokken 19.00 . (opslag i æ' warmstow)
   • Gule ærter fredag den 16. november, klokken 19.00. (opslag i æ' warmstow)

   • Alle arrangementer foregår med udgangspunkt i KLF's lokaler på Ørhagevej 156.
   • Tilmeldingslister vil forud for arrangementerne være fremlagt i Æ Warmstow.
    Du kan også ringe til Jensy på 2029 6558


    Vi ser frem til at mange vil støtte op om arrangementerne og ser frem til et godt foreningsår for alle

     

                                                    "- te' æ haw, ve' æ' haw og po' æ' haw"

   • Med venlig hilsen
    KLF66
    Bestyrelsen

    •     

     •                                                
       

       

       

       

       

      Bookmark – KLF66