Klitmøller Lystfiskerforening af 1966 – KLF66

KLF66 blev stiftet i 1966 af en gruppe lokale lystfiskere som kunne se muligheder i at gå sammen om en fælles interesse, nemlig lystfiskeri fra kysten ved Klitmøller i små både. Fra en beskeden start med 15 medlemmer er foreningen i dag vokset til 300 medlemmer.

Foreningen har bl.a. til formål at oplyse om fritidsfiskeri og sikkerhedsregler herom, og herunder fremme god adfærd ved fiskeriet såvel på strand som på vand.

Udover lystfiskeri benyttes lokalerne også til andre aktiviteter, til støtte og fremme af den positive udvikling Klitmøller i disse år oplever.

Det er et centralt mål for foreningen at bevare bygninger og fiskerlejet i Klitmøller i sin hidtidige form, hvor KLF66 gennem en 100-årig lejeaftale råder over arealerne ved Landingspladsen og en anseelig bygningsmasse i form af bl.a. de gamle fiskepakhuse og redskabshuse. 

Herudover indgår foreningen aktivt i samarbejder med andre foreninger m.v. om emner og aktiviteter til gavn for hele Klitmøller-området.

Vores motto er

Te’ æ’ haw, ve’ æ’ haw og po’ æ’ haw