Kommende aktiviteter

Bestyrelsesmøde

Dato: 6. oktober 2021

|

Skippermøde

Dato: 8. oktober 2021

Tid: 19:00

Bestyrelsesmøde

Dato: 10. november 2021

|

Gule ærter

Dato: 12. november 2021

Tid: 19:00

Julearrangement

Dato: 28. november 2021

Julearrangement – i samarbejde med Æ´ Redningshus, Borgerforeningen og Pensionisterne

Bestyrelsesmøde

Dato: 3. december 2021

|

Bestyrelsesmøde – og julefrokost?