Et ord fra bestyrelsen

2020 – en ny fiskesæson venter

KLF byder velkommen til en ny og forhåbentlig spændende sæson!

Formanden Erik Odder ser tilfreds tilbage på sæson 2019
Formanden Erik Odder ser tilfreds tilbage på sæson 2019

2019 har været præget af mange aktiviteter i foreningen såvel af praktiske som mere sociale. B.l.a. er foreningens huse blevet malet, og der er gennemført en lang række arrangementet for foreningens medlemmer som åbne arrangementer for alle.

Fiskeriet har – efter temperament og vejrforholdene – været tilfredsstillende. Især fiskeriet efter krabber og hummer har været godt, fiskeriet efter torsk og rødspætter bedst i foråret og sildesæsonen var den korteste i mands minde.

I 2020 er der igen lagt et omfattende program for aktiviteterne, hvor der praktisk fokuseres på en række vedligeholdelsesopgaver ude og inde, og der er igen i år lagt på til en række spændende arrangementer, bl.a. fisketure og sociale sammenkomster. Samtidig er planlagt er række åbne arrangementer omfattende fiskeauktioner samt film og musik.

Vi ser frem til at mange vil støtte op om løsning af de praktiske opgaver og at arrangementerne vil skabe oplevelser for både medlemmer og de mange besøgende i og omkring fiskerlejet, og håber samtidig at aktiviteterne kan give et helt nødvendigt bidrag til det store arbejde med at holde bygninger og fællesarealer i god stand.