Aktiviteter 2021

Bestyrelsesmøde

Dato: 3. december 2021
Tid: 00:00 - 00:00

Bestyrelsesmøde – og julefrokost?

Julearrangement

Dato: 28. november 2021
Tid: 00:00 - 00:00

Julearrangement – i samarbejde med Æ´ Redningshus, Borgerforeningen og Pensionisterne

Gule ærter

Dato: 12. november 2021
Tid: 00:00 - 00:00

Bestyrelsesmøde

Dato: 10. november 2021
Tid: 00:00 - 00:00

Skippermøde

Dato: 8. oktober 2021
Tid: 00:00 - 00:00

Bestyrelsesmøde

Dato: 6. oktober 2021
Tid: 00:00 - 00:00

Bestyrelsesmøde

Dato: 15. september 2021
Tid: 00:00 - 00:00

Bestyrelsesmøde

Dato: 4. august 2021
Tid: 00:00 - 00:00

Fiskeauktion

Dato: 25. juli 2021
Tid: 00:00 - 00:00

Fiskeauktion i samarbejde med Æ´ Redningshus

Fiskeauktion

Dato: 11. juli 2021
Tid: 00:00 - 00:00

Fiskeauktion i samarbejde med Æ´ Redningshus