Historie

Klitmøller Lystfiskerforening – KLF66 er stiftet i 1966 med det formål at understøtte lystfiskeri fra fiskerlejet i Klitmøller. I starten foregik foreningens aktiviteter i beskedne træbygninger vest for den nuværende landingsplads (området mellem Redningshuset og Hummerhuset).

Landingspladsen 1965 – fra arkivthy.dk

Efter at kystfiskerne flyttede deres aktiviteter til Hanstholm i slutningen af 60-erne – i forbindelse med havnens indvielse – blev foreningens aktiviteter over en periode flyttet til sin nuværende plads på i det gamle fiskerleje. Gennem en 100-årig lejeaftale med daværende Hanstholm Kommune er foreningen sikret råderet over dette område frem til 2082.

Det er med baggrund i ovennævnte et helt centralt mål for KLF 66 at bevare bygninger og fiskerleje i sin oprindelige form. Herudover ønsker foreningen – gennem bl.a. aktiviteter i samarbejde med andre foreninger – at bidrage positivt til udviklingen af hele Klitmøller.

Fiskelejet år ? – fra arkivthy.dk

Foreningens område på omkring en hektar, rummer i dag en bygningsmasse på ca. 2000 m2. samt en række tekniske installationer. Bygningerne indeholder bl.a. fælleslokaler, depotrum og redskabshuse til medlemmerne.

Fiskerhuse 1969 – fra arkivthy.dk

Gennem et stort lokalt engagement og bl.a. ekstern støtte, er der op til i dag gennemført flere renoveringsprojekter, der har sikret, at fiskerlejets kvaliteter og egenart er bevaret til glæde og gavn for såvel områdets mange brugere som et stadigt stigende antal gæster.

Foreningens medlemstal er i dag omkring 300 og 52 både har plads på stranden.

Fiskerhuse 1981- fra arkivthy.dk

Fiskerhuse i dag- fra arkivthy.dk